E-mailbeveiliging

Ook zo’n last van ongewenste e-mails? Weet u wanneer een e-mail stroom legitiem is of niet, of hoe u misbruik van de domeinnaam kunt voorkomen?

Noodzaak van e-mail beveiliging

De meeste hackers en cybercriminelen gebruiken e-mail om uw systeem binnen te komen. Om vervolgens uw bedrijfsdata te stelen, schade toe te brengen aan uw hardware en/of hun malware te verspreiden onder medewerkers in uw organisatie. We weten er van, en toch is phishing nog heel effectief. Er hoeft namelijk maar één succes tussen te zitten: elke organisatie heeft minstens één e-mailaccount waarmee bijvoorbeeld gevoelige online transacties worden geverifieerd en afgehandeld. Reden genoeg om je druk te maken over e-mail beveiliging.

Dmarc

DMARC is een in samenwerking met PayPal ontwikkeld systeem dat de rechtmatigheid van e-mailverkeer valideert. 

DMARC geeft de verzendende partij de mogelijkheid om beleid te formuleren over wat er met e-mails moet gebeuren wanneer de zogenaamde echtheidswaarmerken niet kloppen. Het geeft daarnaast rapportagemogelijkheden voor legitieme en niet-legitieme uitgaande e-mailstromen.

DMARC is een standaard en werkt samen met andere standaarden als SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) en DNSSEC (Domain Name Security Extensions). Zo maakt DMARC het mogelijk om beleid in te stellen over de manier waarop een e-mailprovider om moet gaan met e-mails waarvan niet kan worden vastgesteld dat deze afkomstig is van het vermelde afzenderdomein. Op deze manier bent u extra beschermd tegen adresvervalsing en phishing e-mails.

FMA: geaccrediteerd Dmarc advisor

Voor assistentie, vragen of een gratis consult zijn onze consultants beschikbaar. Zij zijn expert op gebied van DMARC en volgen de door DMARC gestelde werkwijze en richtlijnen. Zij kunnen u alles vertellen over de werkwijze van Dmarc.

Met onze professionals haalt u kennis en ervaring in huis, maar ook: korte inwerkperiodes.

FMA’ers vervullen graag een voortrekkersrol.